Sulaman Mesin

Mesin khasadalah mesin yang dicipta spesifik untuk fungsi-fungsi eksklusif. Mesin spesialiniterdiri daripada aneka macam-bagai jenis antaranya misalnya mesin jahit sulam,mesin jahit pengemas tepi, mesin jahit kelepet, mesin jahit lubang butang,mesin jahit butang, mesin smoking & banyak sekali-bagai lagi boleh diperolehi dipasaran. Mesin khas ini umumnya digunakan pada dalam industri sandang dan dapatmenghasilkan produk pada kuantiti yg akbar.

Mesin jahit sulam merupakan mesinyang dibuat khas bertujuan buat menciptakan jahitan sulaman.

Ia terdiri daripada mesin jahitsulam manual & mesin jahit sulam berkomputer.

                  i.       

Mesin Jahit Sulam Manual Domestik

Ia lebih dikenali sebagai mesinjahit sulam goyang kerana cara penggunaannya adalah dengan menggerakkan bahagianyang hendak disulam secara manual.

Mesin ini nir menggunakan tapakpenekan jahitan.

                 ii.       

Mesin jahit ini dijalankan secaraautomatic setelah diprogramkan melalui sistem komputer.

Ia membuat motif sulaman yangsama & sekata.

Mesin ini jua mempunyai beberapajenis terdapat ketua 1 hingga 15 dan ada jarum 9 hingga 12.

Mesin sulam berkomputer berfungsisetelah acara sudah dibuat & direka bentuk menggunakan memakai ‘Softwarekey’.

Mesin ini hendaklah diletakkantempat yang sesuai dan jika boleh ditempat yang berhawa dingin.

Ini mengelakkan benang daripadamenjadi reput.

Penggunaan mesin sulaman industri berkomputerdapat membantu membuat sulaman dalam kuantiti yang banyak dengan cepat,sekata da kemas, berbanding menggunakan mesin sulaman secara manual.

Walau bagaimanapun harga mesin inilebih mahal berbanding menggunakan jenis-jenis mesin yang lain.

Terdapat pelbagai jenis jenama mesinsulaman yg terdapat dalam pasaran seperti Brothers, Singer, Tajima, JenomeRicoma, Bens/Beny dan lain-lain.

Setiap jenama mesin sulamanberkomputer ini memiliki cara pengendaliannya tersendiri.

               iii.       

Mesin jahit sulam berkomputer ketua satu jarum duabelas

Mesin ini adalah mesin khas yangdicipta bertujuan untuk membuat sulaman pada kuantiti yang biasanyaditempah mengikut logo atau imej syarikat dan diprogramkan memakai softwarekey.

Fungsinya hampir sama menggunakan mesinsulam jarum sembilan sampai dua belas.

               iv.       

Mesin jahit ini menggunakan tenagaelektrik & sudah dikhaskan buat menyulam.

Kecekapan kaki dan tangan diperlukanuntuk mengendalikan mesin jahit sulam industri ini.

                 v.       

Mesin jahit lubang butang iniberfungsi buat membuat lubang butang secara automatic & pantas.

Di samping menjahit lubang butang,dia juga boleh menebuk lubang butang & serentak menjimatkan masa.

Mesin jahit lubang butang ini jugaboleh dilaraskan mengikut saiz butang yang dikehendaki.

               vi.       

Mesin jahit butang berfungsi khususuntuk menjahit butang.

Saiz butang yang hendak dijahitperlu diselaraskan dalam mesin ini.

Mesin ini kerap digunakan pada sektorindustri kerana ianya dikhaskan bagi pengeluaran yang banyak.

Alatdan bahan yang dibutuhkan buat sulaman

Sebelummemulakan jahitan, alat-alat & bahan haruslah disediakan dan dikenal pastimengikut keperluan.

Secaratidak eksklusif ianya dapat mengatur masa serta mempermudahkan kerja-kerjasulaman.

Berfungsimenghasilkan motif sulaman ke atas fabric.

Mengguntingbahagian-bahagian eksklusif & tujuan pengemasan.

Menstabilkan keteganganfabric supaya gampang dikendalikan.

Digunakan untukmemindahkan motif sulaman yang telah siap dilakar.

Digunakan untukmelakar dan memindahkan lakaran ke fabric.

Digunakan untukpengemasan & menebuk lubang kecil pada sulaman.

Bahan primer untukproses menyulam.

                    JENIS

Jarum tidakdipasang menggunakan betul.

Jarum tidakdipasang menggunakan benar .

Tukar kepada benangyang lebih bermutu.

Benang atas danbawah nir sama saiz.

Benang dipasangtidak mengikut turutan.

Pasang benangmengikut arahan betul.

Kumpulan gelungbenang dalam mata jahitan

Benang digelendungtidak dipasang menggunakan betul.

Pastikan benangpada gelendung digulung menggunakan benar .

Jarum tidskdipasang dengan benar .

Saiz jarum yangdigunakan nir sinkron buat fabric.

Fabric tidakbergerak semasa menjahit

Tapak tekanan mesinketat atau longgar.

Pelaras beradadalam nombor kosong.

Sesuaikan matajahitan menggunakan fabric yang digunakan.

Tapak tekanan mesinterlalu ketat atau longgar.

Fabric digunakanterlalu nipis atau tebal.

Pastikanmenggunakan jarum yang sinkron buat jenis fabric.

Letakkandan regangkan fabrik ke gelung yang lebih besar .

Elakkandaripada meregang fabrik dalam ira menyerong.

Skrukansedikit demi sedikit sebagai akibatnya benar -benarparipurna.

Fabrikharuslah diregang dengan cermat supaya coraknya berada di ira yang benar ,tarikkan fabrik supaya tegang.

Berikan tenol terlebih dahulu dalam ke 2 ujung objectyang akan kita hubungkan.

Sambungkan dengan soldering iron.

Bersihkan Tip dari Soldering Iron setiap selesaimenggunakannya.

Mengubah tenaga listrik menjadi energi panas.

Soldering iron harus diletakkan dalam stand yang disediakansebagai langkah keselamatan.

Pasang plug  soldering iron ke pemacu kuasa 230-260AU,tunggu sebagai akibatnya 3-lima minit untuk memastikan iainya panas.

Pegang Soldering iron dengan berhati-hati mengikut proseduryang telah ditetapkan.

Sapu soldering paste pada mata soldering iron untukmemastikan proses mensolder berjalan lancer.

Mula proses pematrian diminta pastikan soldering irondiacukan pada papan bersama komponen yg hendak dipatri dengan berhati-hat.

Jika berlaku kesilapan semasa proses pematrian sila gunasucker buat menyedut flux yg terlekat menggunakan komponen dalam litar tersebutdengan berhati-hati.

Cabut kaki komponen menggunakan memakai cutter yangterlebih supaya proses kerja kemas.

Sila pastikan litar bersih dari sebarang kekotoran fluxatau lebihan kaki komponen supaya tidak menjejaskan fungsi litar semasamengujian.

Tutup suis soldering iron dan uji litar