Sosialisasi Mesin Milling

Mesin pengisar berbeza daripada mesin-mesin lain darisegi pengunaan mata alat & cara memegang benda kerja. Jenis mata alat yangdigunakan (mata pengisar) ialah mata indera tunggal atau mata indera berbilang.Benda kerja pula dipegang oleh pelbagai jenis pemegang atau dipasak teruskepada meja mesin.  Benda kerjadisusupkan menggunakan menghantar meja pada mata indera yg sedang berputar.kedalaman pemotongan jua dibentuk menggunakan menggunakan meja mesin.Mesin pengisar jua dilengkapi menggunakan pelbagai alatmemegang benda kerja, pemegang mata indera, aksesori & alatan tambahan. Keadaanini membolehkan mesin pengisar Melakukan pelbagai bentuk kerja.

Antara kerja-kerja yang dapat dilakukan oleh mesinpengisar adalah :

i.       Mengisar bagian atas rata. ini termasuklah permukaanmengufuk, tegak & permukaan bersudut atau condong.

Memotong pelbagai jenis bahu dan alur kunci, lurah T dantanggam bajang.

iii.         Megisar permukaan berbentuk atau tak berbentuk denganmenggunakan mata indera pengisar berbentuk.

iv.  Mengisarpermukaan yg berjarak sama dengan memakai ketua pembahagi contohnya,lurah-lurah, gear, tap, bongkah segiempat sama dan lain-lain.

Kerja-kerjatersebut bergantung kepada:

Alat tambahan atau aksesori yg dibekalkan.

i . Mesinkisar jenis Pengeluaran (Manufacturing).

Fungsiutama mesin adalah buat membuat komponen-komponen atau bahagian-bahagianyang banyak. Mesin bentuk ini mungkin berbentuk semi-auto atau otomatiksepenuhnya bagi memudahkan dan mempercepatkan lagi pengendalian kerja sertamempunyai ketepatan yang tinggi.Jigdiikat pada meja buat memegang benda kerja bagi membentuk pelabagaijenis  mutilasi, ianya bergantungkepada jenis mata pemotong atau spindal tertentu digunakan dalam pemotongantersebut.Tiga karakteristik penting mesin ini adalahkitar otomatik buat operasi mengisar, konvoi yang pantas ke posisi mengisar & penghentianotomatik spindal jika operasi tamat. Terdapat 2 jenis mesin pengeluaran:

                                 a)  Jenis portal                          b)  Jenis plano

    Mesin ini direka-bentukuntuk  melakukan kerja-kerja tertentusahaja. Ia merupakan

    sepenuhnya automatikdan dipakai dalam membuat produk pada kuantiti

    yg poly danmempunyak bentuk yang sama.:

Mesin ini memotong menggunakan menggunakan indera pemotong yangdinamakan hob. Hob dipakai buat memotong alur pada bendakerja.Mesin jenisini dipakai buat memotong gear termasuk gear taji & gear heliks.

Mesin kisar jenis ini digunakan buat operasi mengisarbendakerja yang lebih akbar berbanding mesin kisar CNC jenis biasa. Terdapatdua jenis mesin ini iaitu jenis ufuk &   tegak. 

c . Mesin penggerek jig (jig borer).

Mesin jenis ini digunakan khususuntuk melakukan operasi menciptakan lubang misalnya mengerudi, menggerek, melulasdan counterbore dalam kedudukan yg sempurna & jitu.

Merupakan mesin kisar terkini yang terdapat didalam pasaran. Mesin kisarjenis ini dilengkapi dengan komputer buat mengawal segala konvoi mesin. Ianya dipakai secarameluas di dalam industri pembuatan.

                     Mesin kisar CNC                      Mesinkisar CNC Machining Center

iii. Mesin Kisar Turus & Berlutut.

Mesin kisar turus dan berlutut dibahagikan kepada 3 jenis iaitu:

Terdapatdua jenis mesin kisar ufuk iaitu:

Kedua-2 mesin mempunyaibentuk yg serupa & hanya berbeza menurut segi mejanya  Sahaja. Meja mesin kisar Universal bolehdikilas 45° manakala meja mesin kisar jenis biasa berkedudukan tetap. Inimembolehkan operasi pengisaran lanjutan misalnya memotong gear, lurah heliks dansebagainya.

Mesinkisar tegak memiliki spindal yang berkedudukan tegak. Mesin jenis ini biasanyamenggunakan jenis matalat pengisar hujung karbida yg bisa melakukan kerjadengan  pantas. 

Selaindaripada itu, kerja menciptakan lubang dapat dilakukan menggunakan gampang dan lancar.Kelebihan mesin, beliau bisa melakukan kerja melubang menggunakan lebih jitu terutamadalam menepatkan jarak pusat lubang.

Mesinkisar jenis ini mempunyai bentuk yg serupa menggunakan mesin kisar tegak tetapikepalanya boleh dikilas & dijongketkan. Ini membolehkan operasi mengisarsudut danmembuat lubang condong dilakukan menggunakan gampang. Walaubagaimanapun mesinini nir dapat melakukan operasi yg akbar dan berat seperti mesin kisartegak.         

Bahagian-bahagianutama Mesin Kisar

Peratutan keselamatan & pencegahan kemalangan semasamenggunakan mesin kisar.

                 i.       

Pastikan mata alat dan benda kerja diikat dengan ketatsebelum memulakan kerja.

                ii.       

Pakai sandang yg sesuai buat bekerja kerana semasamenggunakan mesin, tatal akan berterbangan & cecair penyejuk memercik.

               iii.       

Tanggalkanbarang-barang kemas misalnya jam tangan, cincin, rantai, gelang dan sebagainya.

              iv.       

Pakaikasut keselamatan. Kasut jenis ini akan melindi\ungi kaki jika sebarangkomponen atau alat-alat terjatuh keatas kaki.

               v.       

Tukarpakaian kerja yang kotor atau basah kerana terkena cecair penyejuk. Gunakankrim kulit yang sinkron jika kulit gatal sehabis terkena cecair penyejuk.

              vi.       

Jangan pakai udara mampat buat membersihkan tatal.Gunakan berus kecil bila mesin sudah berhenti.

             vii.       

Jangan keluarkan tatal waktu mesin sedang beroperasi.

            viii.       

Gunakan pelindung mata yg baik agar tatal tidaktermasuk mata. Cucipelindung mata selalu dengan sabun dan air agar sentiasa higienis.

              ix.       

Pakaitopi untuk mengelakkan  rambut daripadatersangkut dalam mata pemotong jika ketua menghampiri bahagian mesin yangsedang beroperasi.

               x.       

Pilihperalatan yg sinkron buat setiap mesin. Selepas menggunakannya, simpan padatempat yg dikhaskan untuknya.

              xi.       

Sebelummenggunakan mata pemotong pastikan saiz & jenisnya sesuai buat sesuatuoperasi yang tertentu. Pastikan juga tepi mata pemotong sentiasa tajam sebelummenggunakannya.

             xii.       

Gunakanppm & kadar hantaran yang sesuai buat setiap operasi supaya mata pemotongtidak cepat rosak & haus.

            xiii.       

Jauhkandiri atau tangan dari mata pemotong agar nir terkena bahagian tepi yangtajam ketika mengukur bendakerja.

            xiv.       

Gunakansarung tangan yg sesuai untuk memegang mata pemotong semasa membuka ataumenanggalkannya. Mata pemotong yg terjatuh akan retak atau merosakkanpermukaan bendakerja