Mesin Ringkas

Mesin ringkas adalah alat-alat mekanikal, yang memudahkan kitamengangkat atau menggerakkan beban, menggunakan mengubah arah pergerajkanatau menaikkan nilai atau jeda daya yg dikenakan dalam beban. Dalam ayat yang lebih gampang, mesin ringkas merupakan alat yg menyebarkan kerja kita menjadi bahagia,

Mesin ringkas memakai satu daya yang dikenakan buat melakukan kerja ke atas satu beban. Beberapamesin ringkas jika digabungkan bersama buat membangun mesinkompleks, akan mengurangkan daya yang diperlukan buat melakukan ‘kerja’ke atas beban, seperti mengangkat atau menarik beban.

Mesin ringkas boleh dikelaskan kepada beberapa kategori :

• Roda dan Gandar (’Wheel and Axle’)

• Satah Condong (’Inclined Plane’)

Ketujuh– tujuh mesin ringkas ini nir jauh beza antara satu sama lain. Takal,Roda & gandar & gear, menjadi contoh, termasuk dalam jenis tuas, baji & skru merupakan pada jenis satah condong.

Tuasadalah mesin ringkas yang dibentuk daripada sebatang kayu yg bebasbergerak pada satu titik tetap yang dipanggil fulkrum. Tuas terdiridaripada 3 bahagian, fulkrum (berbentuk segitiga), beban (lihatbentuk segiempat) & sebatang rod (kayu panjang).

Kedudukan fulkrum akan menentukan jumlah daya yang diharapkan buat mengangkat sesuatu objek.Untuk mengangkat beban yg berat, kita perlu :(a) meletakkan fulkrum paling dekat menggunakan beban, (b) daya dikenakan sejauh mungkin dari fulkrum, (c) pakai kayu yang panjang, bukan kayu yg pendek.

Fulkrum diletakkan dekat menggunakan beban, sedikit daya diharapkan untuk menggerakkan beban.

Semakinberkurang / dekat jeda fulkrum menggunakan beban, semakin berkurang /sedikit daya yang diharapkan buat menggerakkan beban.

Fulkrum diletakkan jauh dengan beban, lebih banyak daya diperlukan untuk menggerakkan beban.

Semakin bertambah / jauh jeda fulkrum dengan beban, semakin bertambah / banyak daya yg diperlukan buat menggerakkan beban.

Kesimpulan:Semakin (berkurang / dekat ; bertambah / jauh) jarak fulkrum dengan beban, semakin (mudah ; susah) kerja yg dilakukan.

Tuasdigunakan, membolehkan daya yg besarpada jeda yg minidalam satuhujung digerakkan sang daya yg minipada jarak yang akbar pada satuhujung yg satu lagi.

Tuas adalahmesin ringkas yang dipakai buat mengangkat berat atau beban. Tuasmembantu memudahkan kerja. Tuas membantu kita mengangkat ataumenggerakkan objek dengan mudah. Tuas jua membantu kita membuat kerja –kerja berikut menjadi semakin gampang.(a) Mengangkat objek(b) Membuka penutup tin atau botol (c) Menarik keluar paku

Tuasboleh dikelaskan kepada 3 kelas. Tuas kelas pertama, tuas kelaskedua dan tuas kelas ketiga. Ketiga – 3 kelas tuas ini dibezakanmelalui bahagian mana antara fulkrum, daya & beban yg berada ditengah – tengah sistem.

Pada tuas kelas pertama fulkrum berada pada tengah – tengah. Beban berada pada satu hujung & daya pada hujung yg satu lagi.

Satucontoh pada kelas tuas ini adalah jongkang – jongkit. Beban artinya orangyang diangkat ke atas, dan daya ialah berat orang yg jatuh ke bawah.Fulkrum berada pada tengah – tengah pada antara mereka berdua.

Tukulkuku kambing jika digunakan buat mengumpil keluar paku, beliau jugamerupakan tuas. Juga, apabila kita menggunakan sudu buat membukapenutup bekas tin.

Contoh lain merupakan seperti gunting, playar & pengumpil.

Tuaskelas kedua merupakan apabila fulkrum berada pada satu hujung, dayamenentang, beban berada pada tengah – tengah, dan daya berada pada hujungyang satu lagi.

Satu contoh bagi tuas kelas kedua artinya kereta sorong.

Contoh lain ialah pembuka botol, pemotong kertas dan pemecah buah keras.

Tuaskelas ketiga ialah jika fulkrum berada pada satu hujung, daya beradadi tengah – tengah & daya menentang, beban berada pada hujung yangsatu lagi.

Contohbagi Tuas kelas ketiga ini artinya joran memancing. Beban merupakan ikan;hujung pemegang merupakan fulkrum & daya dikenakan dalam bahagian tengahjoran.Contoh lain adalah pemegang ais, penyapu, tangan & kayu pemukul besbol.

Kitaingat balik . Tuas kelas pertama pada tengah – tengahnya ialah fulkrum,tuas kelas kedua di tengah – tengahnya adalah beban & tuas kelas ketigaditengah – tengahnya ialah daya. Fulkrum, Beban, Daya, kita boleh buat kata nama TUas FAB BUKU DAYA; TU FAB BUKU DAYA buat mengingatnya.

Takal adalah mesin ringkas yang terdiri daripada roda yg berputar dalam gandar dan tali.

Contoh– model takal ialah tiang bendera, layar bot & kren. Takalmembolehkan kita menggerakkan objek ke atas, ke bawah dan susur tepi.

Takalterdiri daripada beberapa jenis seperti takal permanen atau takal yangditempatkan pada sesuatu. Dengan takal permanen, anda mengganti arahpergerakan daya, tapi bukan dalam daya yang diharapkan. Kemudian adatakal berkiprah.

Apabila anda menggunakantakal beranjak yang mana jumlah daya yang diperlukan akan dikurangkan.Kadang kala jika set –set takal, atau takal berganda atau disebuttakal bergabung, dipakai buat mengangkat objek – objek yang berat.

Roda & gandar adalahmesin ringkas yg seterusnya. Gandar akan berputar apabila dayadikenakan pada roda. Kereta, wagon & peluncur beroda adalah contohroda & gandar. Roda & gandar menggerakkan objek menurut satu loka ketempat yg lain.

Gear adalahmesin ringkas roda dan gandar yang diubahsuai. Gear adalah mesinringkas yg terdiri daripada roda yang mempunyai gigi atau bergerigi.

Contoh peralatan yang menggunakan mesin ringkas gear adalah basikal, pemukul telur & jam tangan mekanikal.Satah condongialah mesin ringkas yang memiliki permukaan homogen yg lebih tinggipada satu bahagian. Satah condong membantu kita menaikkan dan menurunkansesuatu objek.

Satah condongtidak memiliki bahagian yang berkiprah. Ia mengurangkan daya yangdiperlukan buat menggerakkan objek dari satu ketinggian ke ketinggianyang lain. Ia menjauhkan jeda yg dilewati oleh sesuatu objek.

Beberapa model satah condong adalah penyendal pintu, tanjakan basikal, gelongsor, bukit, tangga escalator & anak tangga.

Bajiadalah juga mesin ringkas. Baji adalah mesin yg membantu untukmenolak dua objek berjauhan. Baji diperbuat kebanyakannya daripada duasatah condong. Pisau, kapak, garpu dan paku merupakan model – model mesinringkas baji.

Skru adalah mesin ringkas yangmana satah condong yg mengelilingi sebatang rod. Skru dipakai untukmenurunkan dan menaikkan objek dan memegang objek beserta. Beberapacontoh skru merupakan pengapit, tangga berpilin, indera pemegang paip, penutupbekas danbicu atau jek.

2 atau lebih mesin ringkas jika bergabung buat melaksanakan suatu kerja beserta dikenali menjadi mesin kompleks. MESIN KOMPLEKS (‘Complex Machines’)

Dua atau lebih mesin ringkas yang berfungsi bersama membentuk mesin bergabung atau mesin kompleks.

Kelebihan melakukan kerja menggunakan donasi mesin :# Kehidupan harian sebagai lebih gampang # Membantu melaksana kerja dengan lebih bahagia # Membantu menuntaskan kerja lebih cepat dan menjimatkan masa# Membantu menuntaskan perkara # Membantu mengangkat objek yg sangat bera# Membolehkan kita pergi ke suatu tempat ke tempat yg lain.

Contoh – contoh mesin kompleks adalah :# Basikal (‘bicycle’)# Kereta sorong (‘wheelbarrow’)# Gunting (‘scissors’)# Pemukul telur (‘egg beater’)# Pengasah pensil (‘pencil sharpener’)# Joran pancing (‘fishing rod’)# Kren (‘Crane’)# Jam mekanikal (‘Mechanical watch’)# Penebuk lubang tangan(‘Hand drill’)

Basikal merupakan mesin kompleks yang terdiri daripada mesin ringkas roda & gandar, gear, tuas dan skru.

Kereta sorong (‘Wheelbarrow’)

Kereta sorong merupakan mesin kompleks yang terdiri daripada mesin ringkas roda & gandar, tuas dan satah condong.

Gunting (‘Scissors’)

Gunting adalah mesin kompleks yg terdiri daripada mesin ringkas baji & tuas.

Pemukul telur merupakan mesin kompleks yg terdiri daripada mesin ringkas roda dan gandar, tuas & gear.Pengasah pensil

Pengasah pensil adalah mesin kompleks yang terdiri daripada mesin ringkas baji dan roda dan gandar.

Joran pancing (‘Fishing rod’)

Joran pancing merupakan mesin kompleks yg terdiri daripada mesin ringkas tuas & roda dan gandar.

Kren merupakan mesin kompleks yang terdiri daripada mesin ringkas tuas, takal dan gear.

Jam mekanikal (‘Mechanical watch’)