Materi Lengkap Pengertian Mesin Drilling(bor)

Proses Drillingadalah proses pemesinan yg paling sederhana pada antara proses pemesinan yanglain.Proses bor (boring) merupakan proses meluaskan/memperbesar lubang yg bisadilakukan menggunakan batang bor (boring bar).kotoran (chips) harus keluar melaluialur helix pahat Drill ke luar lubang. Ujung pahat melekat pada benda kerjayang terpotong, sebagai akibatnya proses pendinginan menjadi nisbi sulit. Proses pendinginanbiasanya dilakukan menggunakan menyiram benda kerja yang dilubangi dengan cairanpendingin, disemprot menggunakan cairan pendingin,atau cairan pendingin dimasukkanmelalui lubang pada tengah mata bor.

Mesin bor adalah suatu jenis mesin gerakanyamemutarkan alat pemotong yg arah pemakanan mata bor hanya dalam sumbu mesintersebut (pengerjaan pelubangan). Sedangkan Pengeboran merupakan operasimenghasilkan lubang berbentuk bundardalam lembaran-kerja menggunakan menggunakanpemotong berputar yg dianggap BOR.

Mesin Bor menggunakan sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan mempunyai satu atau beberapa sisi potongdan galur yang bekerjasama continuedisepanjang badannya. Galur ini, yang bisa lurus atau helix,disediakanuntuk memungkinkannya lewatnya serpihan atau fluida(Coolant). Meskipun borpada umumnya mempunyai 2 galur, tetapi mungkinjuga digunakan 3 atau empat galur, maka borkemudian dikenal menjadi pengBor inti. Bor semacam ini nir dipakai buat memulai sebuah lubang, melainkan buat meluaskanlubang atau menyesuaikan lubang.

Base inimerupakan penopang dari seluruh komponen mesin bor. Base terletak paling bawahmenempel pada lantai, biasanya dibaut. Pemasangannya harus bertenaga karena akanmempengaruhi keakuratan pengeboran dampak dari getaran yang terjadi.

Bagian darimesin bor yang digunakan buat menyangga bagian-bagian yang dipakai untukproses pengeboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untukjalur gerak vertikal berdasarkan meja kerja.

Bagian yangdigunakan buat meletakkan benda kerja yg akan pada bor. Meja kerja dapatdisesuaikan secara vertikal buat mengakomodasi ketinggian pekerjaan yangberbeda atau sanggup berputar ke kiri & ke kanan menggunakan sumbu poros pada ujungyang inheren dalam tiang (column). Untuk meja yang berbentuk bundar bisadiputar 3600 dengan poros ditengah-tengah meja. Kesemuanya itu dilengkapipengunci (table clamp) buat menjaga agar posisi meja sinkron menggunakan yangdibutuhkan. Untuk menjepit benda kerja supaya diam memakai ragum yangdiletakkan di atas meja.

Adalah suatualat penghasil lubang atau alur yg efisien. Mata bor yang paling seringdigunakan adalah bor spiral, lantaran daya hantarnya yang baik, penyaluran serpih(geram) yang baik lantaran alur-alurnya yg berbentuk sekrup, sudut-sudut sayatyang menguntungkan dan bidang pangkas dapat diasah tanpa mengubah diameter bor.Bidang–bidang pangkas bor spiral tidak radial tetapi digeser sehingga membentukgaris-garis singgung pada bundar miniyang merupakan hati bor.

Bagian yangmenggerakkan chuck atau pencekam, yg memegang / mencekam mata bor.

Merupakan rumahdari konstruksi spindle yg digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa beltdan diatur sang drill feed handle buat proses pemakananya.

Handel untukmenurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja ( memakankan)

Penggerak utamadari mesin bor adalah motor listrik, buat kelengkapanya mulai dari kabel powerdan kabel penghubung , fuse / sekring, lampu indicator, saklar on / off dansaklar pengatur kecepatan.

Ragum buat MesinGurdi dipakai buat mencekam benda kerja pada ketika akan di bor.

Klem set digunakanuntuk mencekam benda kerja yg nir mungkin dicekam dengan ragum.

Digunakan sebagailandasan pada pengeboran lubang tembus, buat mencegah ragum atau meja mesinturut terbor.

Digunakan untukmencekam mata bor yg berbentuk silindris.Pencekam mata bor terdapat dua macam,yaitu pencekam dua rahangdan pencekam tiga rahang.

4.Sarung bor (drill socket, drill sleeve)

Sarung bor digunakanuntuk mencekam mata bor yang bertangkai konis.

Digunakan buat melepas sarung pengurang menurut spindel bor atau melepasmata bor dari sarung pengurang.

Digunakan buat memperbesar lubang baik yg tembus maupun yg tidaktembus.

Digunakan untukpembuatan lubang yg diameternya sama dengan diameter mata bor.

Digunakan untukmaterial yg lunak misalnya kuningan, tembaga,perunggu & plastik.

tiga.Mata boruntuk lubang yg pada (deep hole drill)

Digunakan untukmembuat lubang yg nisbi pada.

Digunakan untukmaterial yg keras namun ringkih. Mata potong dapatdiganti-ganti.

Digunakan untukmembuat lubang dalam material yang sudah dikeraskan. Mata bornya mempunyaibentuk segitiga & terbuat dari baja campuran yg tahan panas.

6. Borsenter (center drill)

merupakan kombinasi mata bor & countersink yg sangat baik digunakan buat membuat lubang senter

Mesin bor mejaadalah mesin bor yg diletakkan diatas meja. Mesin ini digunakan buat membuatlobang benda kerja dengan diameter kecil (terbatas hingga menggunakan diameter 16mm). Prinsip kerja mesin bor meja merupakan putaran motor listrik diteruskan keporos mesin sebagai akibatnya poros berputar. Selanjutnya poros berputar yang sekaligussebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigilurus & gigi rack yg bisa mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran.

Mesin bortangan adalah mesin bor yg pengoperasiannya dengan menggunakan tangan danbentuknya mirip pistol. Mesin bor tangan umumnya dipakai buat melubangikayu, tembokmaupun pelat logam. Khusus Mesin bor ini selain digunakan untukmembuat lubang jua sanggup dipakai untuk mengencangkan baut juga melepas bautkarena dilengkapi 2 putaran yaitu kanan dan kiri. Mesin bor ini tersedia dalamberbagai ukuran, bentuk, kapasitas dan jua kegunaannya masing-masing.

Mesin Bor radial didesain untuk pekerjaan besar , buat pekerjaan denganbenda kerja nir memungkinkan berputar, dan untuk pekerjaan beberapa lubang.Mesinterdiri atas sebuah tiang vertical yg menyangga sebuah lengan yg membawakepala Bor. Lengannya bisa berputar berkeliling ke sembarang kedudukan pada atasbangku kerja, dan kepala Bor mempunyai penyetelan pada sepanjang lengan ini.Penyetelan ini memungkinkan operator buat menempatkan pengebor menggunakan cepat disembarang titik di atas benda kerja. Mesin jenis ini hanya bisa mengebor dalambidang vertical. Pada mesin semi-vertical kepalanya dapat diputar dalam lenganuntuk melubang dalam aneka macam sudut dalam bidang vertical. Mesin universalmempunyai tambahan penyetelan putar dalam kepala maupun lengan & dapatmengebor lubang dalam sembarang sudut.

4.Mesin BorTegak (Vertical Drilling Machine)

Digunakan untukmengerjakan benda kerja menggunakan ukuran yg lebih besar , dimana proses pemakanandari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Pada prosespengeboran, poros utamanya digerakkan naik turun sinkron kebutuhan. Meja dapatdiputar 3600 , mejanya diikat bersama sumbu berulir pada btg mesin, sehinggamejanya dapat digerakkan naik turun dengan menggerakkan engkol.

Mesin borkoordinat pada dasarnya sama prinsipnya menggunakan mesin bor yg lainnya.Perbedaannya terdapat pada sistem pengaturan posisi pengeboran. Mesin borkoordinat dipakai buat membuat/membesarkan lobang dengan jeda titik pusatdan diameter lobang antara masing-masingnya mempunyai ukuran dan ketelitian yangtinggi. Untuk menerima berukuran ketelitian yang tinggi tersebut dipakai mejakombinasi yang dapat diatur pada arah memanjang & arah melintang denganbantuan sistem optik. Ketelitian dan ketepatan berukuran menggunakan sisitem optik dapatdiatur sampai mencapai toleransi 0,001 mm.

Mesin borlantai merupakan mesin bor yg dipasang dalam lantai. Mesin bor lantai disebutjuga mesin bor kolom. Jenis lain mesin bor lantai ini merupakan mesin bor yangmejanya disangga menggunakan btg pendukung. Mesin bor jenis ini biasanyadirancang buat pengeboran benda-benda kerja yg akbar & berat.

7.Mesin borberporos (mesin bor gang)

Mesin bor inimempunyai lebih berdasarkan satu spindel, biasanya sebuah meja dengan empat spindel.Mesin ini digunakan buat melakukan beberapa operasi sekaligus, sebagai akibatnya lebihcepat.buat produksi masal terdapat 20 atau lebih spindel dengan sebuah kepalapenggerak.

Mesin Bor spindel jamak dipakai untuk mengeborbeberapa lubang secara serempak. Mesin Bor ini bisa mengebor banyak sukucadang dengan ketepatan sedemikian rupa sebagai akibatnya semua suku cadang mampu tukar.